Žaidimai. Water bugs

Šį kartą apie žaidimą, kuris praskaidrino mano nuotaiką. Koks tai žaidimas? Atsimenate senais gerais laikais būdavo tokie žaidimai kur reikia užtušuoti apie 80% procentų ekrano, kad pereitum į kitą sudėtingesnį lygį? Tada su rodyklytėmis vedžiodavome linijas tikėdamiesi, kad kokie nors vorai į jas neatsitrenks ir mes sėkmingai užgrobsime didžiulį plotą. "Water bugs" labai panašus žaidimas tik šiuo atvejų vedžioti rodiklyčių nereikia užtenka iš šauti virvę ir jinai užfiksuoja mažesnį (savaime suprantama) ekrano plotą. Visas valdymas labai supaprastintas apsiriboja tik pelyte, vedžiojimas po ekraną ir kairys klavišas - šauti, dešinys - pakeisti šautuvo poziciją.

Kas jums trukdo lengvai užtušuoti visą plotą? Tai įvairus jūrų (ir fantastikos) gyvūnai, kurie plaukioja tame plote ir jeigu jus užklumpa šūvio metu prarandate gyvybę. Vieni iš jų plaukioja tik tiesiomis trajektorijomis, kiti - atšokinėja nuo sienų lyg kamuoliukai, treti - šokinėja zigzagais, o dar kitų keliavimo logika sunku ir nusakyti.

Taip pat reiktų pagirti muziką, kuri nuramino mano nervus.

Kaip vienintelį žaidimo trūkumą įvardinčiau, kad nepajutau skirtumo tarp "easy", "normal" ir "hard"

Mano vertinimas:

-galbūt šis vertinimas perdaug įtakotas mano nuotaikos, bet žaiskit ir būkit laimingi.

Brukštelk žinutę