10 Dievo įsakymų?

Prieš skaitydami tekstą pasitarkite su Popiežium arba jo vietininku. Galimas didelis šalutinis poveikis, net gi nervinis priepuolis. Žemiau pateiktame tekste negražiai atsiliepiama apie Dievą, dėl ko gali labai supykti Bažnyčia. (Dievas yra geras ir yra šito teksto bendraautorius, todėl nepyksta).

Taigi 10 Dievo įsakymų:

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.

2. Netark Dievo vardo be reikalo.

3. Švęsk sekmadienį.

4. Gerbk savo tėvą ir motiną.

5. Nežudyk.

6. Nepaleistuvauk.

7. Nevok.

8. Nekalbėk netiesos.

9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.

10. Negeisk svetimo turto.

Perskaitykite dar kartą ir pagalvokite ar tikrai visi reikalingi? Suprantu, kad 10 ir man, ir jums, gražus skaičius, tačiau jeigu jų būtų mažiau būtų lengviau atsiminti, o jeigu lengviau atsiminti, tai ir lengviau laikytis.

Paskaitykim kartu, pradėkim nuo 9 ir 10, “Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries” ir “Negeisk svetimo turto”, o jeigu pakeistume į vieną tiesiog “Negeisk svetimo”. Koks skirtumas ko? Ar tai daiktas, ar ... Vis tiek geisti svetimo juk negražu, pavydas jus pražudys.

Taigi jau turime tik 9, pažiūrėkime ką dar galėtume padaryti. Perskaitykite 5-8 visi tie punktai draudžia ką nors daryti. Visus juos galime apibendrinti „Nedaryk blogo kitam“, o jeigu dar prisiminsime naują 9 ir prijungsime prie šio punkto gausime „Nedaryk blogo kitam net mintimis“

Taigi turime tik 5. Paskaitykime 4 „Gerbk savo tėvą ir motiną“. Sakykit ką norit bet pagarbą reikia užsitarnauti. Visai neseniai parkuose buvo pilna „Tautos Tėvo“ skulptūrų, visuose pastatuose buvo pilna jo paveikslų ir kiekviena šeima turėjo jo knygą, tačiau kai tik atgavome nepriklausomybę iš karto visi tie daiktai atsidūrė šiukšlyne, kodėl? Todėl, kad pagarbą reikia užsitarnauti. Jeigu vienas iš tėvų linkęs smurtauti ar jį reikia gerbti? Šį punktą siūlau tiesiog išbraukti.

Taigi turime tik 4. Skaitom 2 „Netark Dievo vardo be reikalo“. Ar kas nors žino Dievo vardą? Kadangi niekas nežino, tarti be reikalo negali, tai ir taip netaria, tiesiog išbraukiame šitą punktą.

Taigi liko tik 3. Skaitome 1. „Neturėk kitų dievų, tik mane vieną“ Kadangi Dievas yra tik vienas ir yra visur, tai aš niekaip negaliu turėti kitų Dievų tik jį vieną, šitą punktą irgi tiesiog iš braukiame.

Aš dar neaptariau 2. Ten sakoma „Švęsk sekmadienį“ ir kaip aš galėčiau nesutikti su tokiu punktu? Iš tiesų norėčiau pasakyti: švęsk sekmadienį ir šeštadienį, ir penktadienį..

Taigi 2 Dievo įsakymai:

1. Švęsk kiekvieną dieną.

2. Nedaryk blogo kitam net mintimis.

Kaip jums patinka supaprastinti Dievo įsakymai? Žinot, aš manau, kad Dievas, neturėtų įsakinėti, jis yra geras ir gali patarti, kai mes to norime, o nepriversti kaip nors mus elgtis.

Beje ar žinote, kad yra 10 velnio įsakymų?

1. Tu gali apleisti savo dievą ir garbinti visus kurie tau patinka.

2. Tu gali kaltini Jėzų dėl visų savo nesėkmių.

3. Sekmadienį skirk savo malonumams.

4. Tu gali palikti savo tėvus likimo valioj ir juos ignoruoti net kai jie serga ar prašo pagalbos.

5. Tu gali sukurti mirties kultą.

6. Tu gali nesilaikyti santuokos sakramento.

7. Vagia visi, tu irgi neturėtum būti kitos.

8. Melas tai gyvenimo būdas, meluoja visi.

9. Tu gali matyti kiekvienoje moteryje malonumo šaltinį.

10. Tu gali nepasitenkinti tuo ką turi ir siekti įgyti svetimą turtą bet kokia kaina.

(Pastaba: vertimas gali būti nevisai tikslus)

Kai kurios čia pateikiamos mintys yra vogtos, tiesiog nusavintos iš kitų šaltinių.

Brukštelk žinutę