Bloga diena

Sėdžiu dabar... Ir nenoriu nieko jūsų klausti... Nenoriu sakyti... Nenoriu nieko... Ir vis dėl to papasakosiu... Apie šūdiną dieną.

Šita diena šūdina, nes aš sėdžiu vienas, su labai bloga nuotaika ir lėtai spaudau klaviatūros mygtukus. Viena ranka, tiksliau vienu pirštu...

Vakarienei valgiau spageti makaronus. Jie buvo neskanūs, prisvilę. Aišku, aš to nemačiau, nes vakarieniavau patamsyje, tačiau puikiai galėjau užuosti degėsių kvapą. Ne elektra namie nebuvo dingusi, tiesiog aš tingėjau atsistoti nuo kėdės ir įsijungti šviesą... Prisvilusius makaronus užgėriau šaltu vandeniu... Aš žinau, jog namie pilna įvairių arbatžolių, gal kokia 10 skirtingų rūšių... Tiesiog jos aukštai spintelėje ir norint pasiimti reikėtų aukštai kelti ranką...

Šykščius makaronus, norėjosi vis dėl to kažkuo užkramtyti... Pasiėmiau kietą, apipelijusi duonos kampą, kurį greičiausiai reikėtų išmesti, arba bent jau atiduoti paukščiukams... Bet aš nusprendžiau, jog jis dar visai valgomas ir pabandžiau atsipjauti... Peilis, nuslydo nuo duonos ir įpjovė man į pirštą... Raudonas kraujas lėtai sunkėsi man per pirštą... Gražu. Aš jį aplaižiau, keistas kraujo skonis. Toks šlykštus, saldus ir vis tik kažkuo viliojantis... Viliojantis nulaižyti, o ne žiūrėti, kaip raudonas lašas ketina išmozoti mano drabužius...

Aš nesijaučiu sotus, nesijaučiu laimingas, bet vis tiek patamsyje slenku į savo kambarį... Pakeliui dar nepataikau praeiti pro duris ir trenkiuosi kakta į staktą... Bus guzas... Na ir kas?

Man liūdna.

Ir žinote ką? Aš visai nenoriu jūsų užuojautos. Man jos nereikia...

Man patinka save gailėti.

Kambaryje tamsu ir vienintelė šviesa, kuri sklinda, tai nuo monitoriaus... taip geriau... Žinau, gadinu akis, bet praeidamas pro jungtuką, pamiršau jį paspausti ir dabar atsisėdęs ant kėdės nenoriu grįžti atgal prie durų...

Taip geriau, kai aplinkui tamsu, viskas atrodo nykiau, ilgi nutysę nelabai ryškus šešėliai dar stipriau paryškina, kokia bloga šita diena buvo...

Kai aplinkui tamsiau, man savęs gaila labiau...

Aš toks mažas, menkas... šūdukas...

Atrodo tuoj apsiverksiu...

Mqan nrieiak jsusu uzopujotsa................

Brukštelk žinutę