Geriausias melo detektorius

Norėčiau pasiūlyti jums atlikti nedidelį eksperimentą, bet vieni jo nepadarysit, reikės draugo pagalbos. Taisyklės labai paprastos. Iš tieskite dešinę ranką ir paprašykite pasakyti kokį nors teiginį apie jus. Tuo pačiu metu pasakęs teiginį jūsų draugas turi pabandyti dviem pirštais nuspausti jūsų ranką žemyn. Tokį bandymą atlikom kartu su kolega, norit atspėti kokie buvo rezultatai?

Pirmasis teiginys: „Tu esi programuotojas“. Kadangi šis teiginys yra teisingas, tai dviem pirštais, rankos nuspausti žemyn nepavyko. Antrasis teiginys: „Tavo vardas yra Petras“. Šis teiginys neteisingas, ir kolegos ranka, man paspaudus dviem pirštais, nusviro žemyn.

Kodėl taip yra? Nežinau, tai tiesiog veikia, kodėl galiu tik spėlioti. Manyčiau, taip yra todėl, kad žmonėms svarbu, tai kuo jie tiki, tai kas yra giliai jų viduje, sąmonėje ir pasąmonėje, todėl jie gina savo tiesas. O tai kas nėra jų dalis, tiesiog nelipa prie jų, kaip vanduo ir vanduo prie žąsies.

Wayne Dyer sugebėjo žengti dar toliau, tokiam eksperimentui aš nesiryžtų, nors gal reiktų? Ką jis padarė? Jis užrašė du žodžius, teigiamą ir neigimą, įdėjo juos į skirtingus vokus ir užklijavo, tuomet atsitiktinio žmogaus paprašė paimti vieną voką kaire ranka ir stipriai priglausti prie savęs. O tuomet jis atliko mano anksčiau aprašytus veiksmus. Ir kaip jūs manote kokie rezultatai? Kai žmogus paėmė voką su geru žodžiu, jo rankos nulenkti buvo neįmanoma, o kai su blogu jo ranka nusviro žemyn. Įdomu ar ne?

Kaip visa tai paaiškinti? Viskas šiame pasaulyje yra energija: tiek žmonės, tiek daiktai. Vieni dalykai yra labiau priimtini vieniems žmonėms, kiti – kitiems, taip yra todėl, kad žmonių spinduliuojamos energijos lygis skiriasi. Wayne Dyer teigimu, atlikus panašius bandymus, su vaistais, daiktais, maistu galima sužinoti, kurie dalykai yra sveika jūsų kūnui ir sielai, o kurie ne. Ar kas nors bandysit?

Jūs galite apgauti kompiuterį, tačiau jūs neapgausite savęs. Jūs galite meluoti, tačiau jūsų kūnas, nesąmoningi gestai jus išduos. Kai kitą kartą mane sutiksit, sakykit tiesą iš karto.

Brukštelk žinutę