Lean Coffee susitikimai

Apie Lean Coffee pirmą kartą išgirdau apsilankęs Agile Kaunas susitikime. Lean Coffee – tai struktūrizuoti, demokratiški susitikimai be išankstinių temų. Man asmeniškai Lean Coffee padarė didelį įspūdį ir buvau nustebęs, kodėl apie tai aš nebuvau girdėjęs anksčiau.

Lean Coffee turbūt geriausiai būtų tinkamas 5-10 žmonių grupei, jeigu žmonių yra daugiau, tuomet būtų logiška žmones skaidyti į mažesnes grupes. Susitikimas gali turėti temą arba ne. Agile susitikime savaime suprantama, jog tema yra Agile, mezgėjos galėtų organizuoti apie mezgimą.

Susitikimui reikia lipnių lapukų ir tušinukų. Kiekvienas dalyvis surašo temas, kurios jam ateina į galvą. Teoriškai temų kiekis yra neribojamas, bet realiai pats susitikimas turi ribotą laiką, todėl kai kurios temos gali būti nepaliestos, jei jų bus daug.

Baigus temų surašymą, kiekvienas autorius trumpai pristato savo temas. Kai visi gerai supranta kokios temos yra šitame susitikime, vyksta balsavimas. Kiekvienas žmogus turi po du (arba tris pagal situaciją) balsus. Abu balsus galima skirti už vieną temą arba už skirtingas. Galima balsuoti ir už savo temas, jeigu nori. Balsavimas vyksta tiesiog padedant varnelę prie klausimo ant lapelio.

Pasibaigus balsavimui klausimai išrikiuojami pagal tai, kas surinko daugiau balsų. Tuomet paimama pirma tema surinkusi daugiausiai balsų ir pradedama diskusija. Geriausia, jeigu temą pradėtų jos autorius, bet tai nėra būtina.

Diskusijos ilgis yra ribotas. Priklausomai nuo organizatoriaus sprendimo pirminis diskusijos ilgis gali būti nuo 3 iki 10 minučių. Šiam laikui pasibaigus vyksta romėniškas balsavimas. Nykštys į viršų – už. Nykštys žemyn – prieš. Nykštys į šoną – sutinku su tuo ką nuspręs grupė. Jei (kol) žmonių už temos tęsimą yra daugiau nei nei prieš, tema diskutuojama toliau. Papildomas laikas vėl gi priklauso nuo organizatoriaus gali būti nuo 2 iki 5 minučių. Pasibaigus papildomam laikui balsavimas kartojamas.

Iš pirmo žvilgsnio, tai gali pasirodyti labai komplikuota ir nerangi sistema, tačiau, kai dalyvauji, viskas eina sklandžiai ir jokių papildomų trukdžių nejauti. Keletas pavyzdžių. Pirminė diskusija gali būti 8 minutės, o kiekvienas pratęsimas po 4 minutes arba tiek pirminė diskusija, tiek pratęsimas gali būti įvertinti 5 minutėmis.

Šis diskusijų tipas labai geras, nes diskusija sustoja iš karto tuomet, kai miršta susidomėjimas. Jeigu tema įdomi tik vienam ar dviem žmonėm, bet ne visai grupei einama prie kitos temos. Aišku, jeigu jūs esate tas vienas žmogus, tai galite jaustis, jog dar turėjote ką pasakyti ar liko neatsakytų klausimų, bet greičiausiai tie klausimai liko neatsakyti, todėl kad šita grupė žmonių negali jų atsakyti.

Išdiskutavus vieną klausimą imamas antras iš eilės ir t.t. kol baigiasi susitikimui skirtas laikas. Vėl gi sakau baigiasi laikas, o ne klausimai, nes, kai aš dalyvavau, pusantros valandos prašvilpė kaip nieko, o pusė klausimų taip ir liko nepaliesti.

Pabaigoje padaromas trumpas apibendrinimas, kur kiekvienas dalyvis pasidalija mintimis, ką naujo, naudingo sužinojo, išmoko.

Tikiuosi, toks trumpas pristatymas paskatins jus pasidomėti daugiau apie Lean Coffee.

Nuorodos

Lean Coffee

Utilizing Lean Coffee for Large Team Retrospectives

Lean Coffee – a meeting on a diet

A tiny lesson: Using the Lean Coffee format for large group discussions

Lean Coffee Facilitator’s Guide

Brukštelk žinutę