Vaiduokis karjeros dienose

Ką gi įvyko Ktu karjeros dienos. Ar mes turėtume ploti rankutėmis ir šūkauti iš džiaugsmo? Nė velnio! Kodėl mes turėtume džiaugtis dėl propagandinio šlamšto?! Kai praėjusiais metais registracijos formoje buvo privalomas įvesti mobilusis telefonas aš nieko nesakiau (beje registracijoje ir dabar privaloma įvesti visus laukus), bet šiemet jie peržengė visas padorumo formas! Įsivaizduokit, prie įėjimo į renginius pastatė muitines! Taip būtent taip, kontrolės punktus, kad visus studentus galėtų sužymėti, lyg kokius gripų užkrėstus paukščius. Tuo tarpu, kai ES valstybės atveria mums sienas, KTU atstovybė atitveria studentus, nuo vietinių darbdavių, ar po to reikia stebėtis, kodėl tiek daug žmonių emigruoja?!

Norėdamas praeiti kontrolės punktą turėdavai pateikti studento pažymėjimą, kurį užfiksuodavo, skaitytuvas (beabejonės esate matę tokį įrenginį parduotuvėje) ir atžymėdavo duomenų bazėje. Gerai, bent jau, kad mano krepšio neskanavo regento aparatu, netikrino ar turiu šaltą ginklą bei narkotikų. Kokius duomenis galima sužinoti skanuojant studento pažymėjimą? Studento pažymėjimo numerį, asmens kodą, vardą, pavardę, kursą, grupę. Manote, jog tai permažai duomenų, kad sužinoti gyvenamosios vietos adresą? Ar tai kartais nėra, mano kaip asmens privatumo pažeidimas? Kur žiūri vartotojus ginančios asociacijos? (Beje, šitai įvyko kaip tik pasaulinę vartotojų dieną). Nereikia čia aiškinti, jog tai mano pačio naudai, komunizmas irgi buvo tik mūsų visų naudai...

O kas būdavo, jeigu neturėdavai pažymėjimo? Tuo atveju tave surašydavo ranka. Fakultetą, vardą pavardę, grupę... Tai kokio velnio tiek metų buvo kovotą už Lietuvos nepriklausomybę, jeigu dabar surašymai vykdomi griežtesnį nei komunistinėje Kinijoje? Jokios laisvės studentams, firmos ir valdžia turi žinoti, kur kas ir kada buvo, tai gal dar reikėjo tualetuose pastatyti filmavimo kameras?

Komunizmas sugrįžta ir jaunimą iš karto pradeda pratinti prie naujos-senos tvarkos, nuo valdžios niekur nepaslėpsit, jūs būsit surašyti! Ir nesvarbu, norit jūs to ar ne, pasirinkimo neturit. Nebent partizaniškai užsidarę barakuose lošit savo mėgstamiausią žaidimą.

Busiu atviras, keturis kartus perėjau kontrolės punktą ir visus kartus išsisukau nuo surašymo. Galit mane vadinti kontrabandininku arba knygnešiu, kaip jums labiau aptinka. Bet, aš už laisvę studentams, už studentų judėjimą be sienų! Aš vaiduoklis, buvau renginyje, bet manęs neužfiksavo... ir greičiausia aš toks nevienintelis.

Na, o dabar apie linksmesnius dalykus. Visų pirma apie firmų stendus, nuo kurių studentus, taip akyliai saugojo muitinės. Kaip visada Bitė (Elektronikos rūmai) nepagailėjo pinigų vargšams studentams ir nemokamai dalino kuprines, tušinukus ir dar visokio bieso. Taip pat reiktų išskirti Coca-Cola stendą, taip, taip jie dalino savo gėrimus. Dar įdomesnė ekspozicija buvo Statybos rūmų antrajame aukšte. Ten įsikūrė Vilniaus duona, Fazer kepyklos, Krekenavos agrofirma, Masterfoods ir daugelis kitų, tikiuosi supratote kur lenkiu... Šakočiai, bandelės, arbata ir visatai nemokamai.... Smaližiaus sapnas. Aišku, gaila, jog Švyturys neatvežė savo gaminių...

Reiktų pasakyti, jog šiemet pagaliau buvo atsisakyti idėjos, kai stenduose stovi gražios nieko neišmanančios mergaitės ir juose buvo galima sutikti personalo vadybininkus ar net pačius direktorius.

11 valandą net septyniose vietose prasidėjo įmonių pristatymai. Visų vietų tikrai aplankyti niekaip nesugebėčiau, taigi nuėjau tik ten kur man buvo įdomiausia, ten kur ieškojo informatikų. Atrodo, kad kai kurios firmos vis dar nelabai supranta kokių tikslu, organizuojamas renginys ir dalyvauja tik dėlto, jog dalyvauja konkurentai. Jie ilgai ir nuobodžiai pasakoja apie pasakoja apie savo firmą ir jos produktus, tačiau kokių darbuotojų jiems reikia taip ir pamiršta pasakyti. Iš pasisakymų reiktų išskirti du: Sonex ir Sekasoft. Sonex direktorius pirmiausia pasigyrė, jog ir jam teko studijuoti toje auditorijoje, trupai pristatė, kuo užsiima firma ir kokių darbuotojų reikia. Pasisakymą baigė linksmomis nuotraukomis iš balių. Visa tai tikrai būtų padarę įspūdį, jeigu tik aš to pačio pristatymo nebūčiau matęs praeitais metais.

Sekasoft, atstovas pradėjo kalba nuo klausimo: kiek studentų nori dirbti. Salėje pakilo rankų miškas, tuomet jis uždavė antrą klausimą: kiek studentų žino kokio darbo nori. Tuomet beliko tik septynios rankos. Tik tuomet firmos atstovas pradėjo savo prezentaciją, jis pabrėžė, jog svarbu žinoti ko nori ir to tikslo atkakliai siekti. Tikrai buvau sužavėtas jo kalbos.

Dabar apie blogasis prezentacijų puses. Visos firmos labai mėgsta pademonstruoti kiek partneriu jos turi, tačiau dažnaisiais parodomas tas pats arba bent jau labai panašus slaidas su partnerių logotipais. Gal būt internete kur nors yra paruoštas toks vienas slaidas ir visi jį deda į prezentacijas? Firmos taip pat mėgsta pridėti daug nuotraukų iš jų balių (kaip ir mano pagirtas Sonex), klausimas: tai vis dėl to ko firmos ieško sugėrovų ar darbuotojų? Nors firmos mėgsta akcentuoti, jog jos ieško originaliai mąstančių darbuotojų tačiau, jų pačių pristatymuose, beveik visuose be išimties, galima sutikti tapati Word šypsenos simbolį, kur gerbiamieji jūsų pačių originalumas? Dar galėčiau nurodyti firmų pavadinimus, kurių pristatymai mano nuomonę buvo prasti, bet gal šį kartą aš būsiu geras ir pirštasi nerodysiu. Manau, tie kurie dalyvavo žinos, nes buvo tokių pristatymų, kur žmonės garsiai kalbėjo visai nekreipdami dėmesio į pristatytoją. Taip pat norėčiau pasakyti, jog pristatytojas su kostiumu atrodo žymiai solidžiau, nei žmogus su firmos logotipais apklijuotu maikonu.

Brukštelk žinutę

Komentarai(0)