Problemos su vairuotojų kursais

Perskaičiau šį straipsnį , su dauguma aprašytų ęsamų problemų mokant vairuoti jaunus vairuotojus kurie gaus vienos ar kelių rūšių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimus pirmą kartą. Tai korumpuotų veiksnių sistema. Laikant teorijos egzaminus neduoda išsamų paaiškinimą kokias klaidas padarei , bilietus mokantis internete pilna klaidinančių klausimų nors iš esmės atsakyta vienu klausimu, daug atsakymų padaryta pastovi klaida nors teisingai pažymi. Žinant Informatinių technologijų galimybes, peršasi minti , kad galima kiekvieno egzaminų dalyvio teisingų atsakymų skaičių koreguoti į teigiamą pusę arba į neigiamą. Suprantu naujus būsimus vairuotojus egzaminuojant reikia , kad jie praktikos egzamino metu važiuotų vienap , o tie kurie perlaiko po KET pažeidimų turėdami vairavimo praktiką 30- 50 metų nuvažiavę keletą milijonų kilometrų kurie jaučiasi keliuose kaip savo namuose , pilnai supranta klaidų kainą, Jie vairuoja apdairiau ir staigiau atlieka visus veiksmus susijusius su vairavimu ir tokiems vairuotojams turėtų būti kiti kiti vertinimų kriterijai , arba praktinio vairavimo visiškai nereikėtų laikyti, nes visiems aišku jeigu visi važinėtų kaip per egzaminus , tai visos magistralės ir miestų gatvės ir juose gyvenantys žmonės dustų nuo CO1 pilnai nesudegusių degimo produktų ir išmetamų nuodingų dūmų, nes vidaus degimo varikliai mažomis apsukomis dirba tik pariebintu kuro mišiniu, tai yra išmeta pilnai nesudegintus produktus (visos gyvūnijos nuodus). O vairuotojas egzaminuojantis tokios praktikos neturi,neretai norėdami sulyginti su jaunais dar nevairuotojais šiuos didžiulę praktiką turinčius pusę amžiaus praktiką tampa jo priešu. Nepaneigsi tai, jis moko pagrinde jaunus būsimus vairuotojus kuriem keliami pagrindiniai reikalavimai ar susiformavo pagrindinis vairuotojo statusas, ar galima jam jau vairuoti savystoviai. Kiekvienas vairuotojas-instruktorius traktuoja-vertina pagal savo sugedimo laipsnį. O gal Regitros ar vairuotojų mokyklų " Biznio planas" ?

1 | 2 |

Brukštelk žinutę