Trys reikalingiausi žmonės

Aš toks žmogus, kuris turi daug idėjų ir visas jas nori paleisti į pasaulį. Leiskit pasitaisyti, bando paleisti į pasaulį. Vienos idėjos virsta projektais ir bando užkariauti pasaulį, kitos... Kitos – ne. Iškyla klausimas: kodėl?

Nekalbėsiu apie sėkmingus ir nesėkmingus projektus. Išvydęs pasaulį projektas gali baigtis nesėkmingai. Man daug įdomiau, kodėl kai kurios idėjos miršta net netapę projektais.

Kai turi daug idėjų, tai logiška turbūt, kad (didesnei) daliai iš jų baigsis blogai.

Kartais aš mėgstu prisėsti ir pasvarstyti apie gyvenimo prasmę, pasiekimus, apie sėkmingus ir nelabai projektus. Taip nejučiomis išsirenki du: sėkminga ir nesėkminga ir pradedi analizuoti, lyginti, kuo vienas skiriasi nuo kito. Mintyse susižymi skirtumus ir imi kitą porą... Vieną vakarą aš priėjau išvados, kuria ir noriu pasidalinti: kad bet kuris projektas būtų sėkmingas, jam reikalingi trijų tipų žmonės.

Iniciatorius – visko pradžia, žmogus, kuris sugalvoja idėją. Dažniausiai ta idėja yra pakankamai bendrinio pobūdžio pvz. „davai gaminam traktorius“. Iniciatorius sugalvoja idėją, bet pats jos neįgyvendina, tam reikalingi kiti žmonės. Kita vertus jeigu nebūtų iniciatoriaus, nebūtų idėjos, nebūtų projekto.

Vadybininkai arba vystytojai. Žmonės, kurie pasigauna projekto idėją iš iniciatoriaus ir pirmiausiai ją detalizuoja pvz. „gaminsim raudonus traktorius su penkiais ratais ir jie leis geltonus dūmus“. Kai idėja būna pakankamai konkretizuoja vadybininkai eina ieškoti žmonių, kurie užsiims jos realizavimu pvz. „reikia susirasti du mechanikus, dalių pardavėją ir melžėją“. Vadybininkai suranda ne tik žmones, bet ir patalpas, finansavimą.

Darbininkai arba juodadarbiai. Žmonės, kurie tingi galvoti ir svajoti. Jei nebūtų vadybininkų tai darbininkai ir iniciatoriai nerastų bendros kalbos. Tačiau dabar vadybininkai nurodo tiksliai ką turi daryti darbininkai ir šie imasi darbo.

Ar gali projektas būti įgyvendintas, jeigu nėra nors vienos kategorijos žmogaus? Atsakymas – ne.

Ar gali žmogus priklausyti daugiau nei vienai kategorijai? Žinoma, gali priklausyti ir visoms trims kategorijoms. Jeigu į blogo rašymą žiūrėti kaip į projektą tai: iniciatorius sugalvojo, kad apskritai blogas yra reikalingas, vadybininkas sugalvojo jam pavadinimą, parinko išvaizdą, o darbininkas kuria įrašus.

Mažuose projektuose vienas žmogus dažnai užima visas pozicijas. Dideliuose - kiekvienoje pozicijoje yra daug žmonių. Ir tikrai nereikia nustebti jeigu vienam projekte tas pats žmogus yra iniciatorius, o kitame darbininkas. Viskas priklauso nuo žinių, patirties, norų...

Svarbiausia, kai rinksit komanda savo projektui nepamirškite į ją įtraukti bet po vieną kiekvieno tipo žmogų.

Brukštelk žinutę