Knyga. Elizabeth A. Lynn - Sardonikso tinklas

Šios knygos nugarėlė gerai apibūdina pasaulį, kuriame veiksmas vyksta, bet nepasako nieko apie patį veiksmą. Tai yra vienos aristokratų šeimos gyvenimo istorija. Neskaitant kelių scenų kosminiame laive, ši istorija kuo puikiausiai tiktų bet kuriai meksikietiškai muilo operai.

Beje, Sardokinsko tinklas yra vergų gabenimo laivas. Jis yra kaip ir vienas iš svarbiausiu penktos eilės foninių artefaktų… Ta prasme rimtai, kodėl kažkas vadintų knygą daikto, kuris paminimas porą kartų, tik tarp kitko?

Čabadas yra dykumų planeta. Anksčiau tai buvo vieta, kur siunčiami nusikaltėliai, bet vėliau atkeliavę investuotojai rado naudingų iškasenų ir įsikūrė planetoje. Dabar nusikaltėliai paverčiami vergais, maitinami stipriomis narkotiko dorazino porcijomis, tam kad dirbtų ponams. Dorazinas bet kokią veiklą paverčia palaima. Kad ir koks nuobodus, sunkus, pavojingas darbas būtų, vergai jį atlieka su dideliu džiaugsmu.

Pagrindinė veikėja Rani Jago yra vienos iš keturių šeimų valdančių Čabadą galva. Jago šeima organizuoja vergų pervežimą bei aukcioną. Rani savo namuose laiko saują vergų, tačiau jiems neduoda narkotikų. Kita vertus tokios taisyklės jinai netaiko vergams dirbantiems jos kailių fermoje.

Rani (ar bet kurio kito turtingo žmogaus) viloje gyvenantis vergas ne tik turi savo kambarį, bet kiekvienas kambarys dar ir turi savo dušą. Tai yra neįtikėtina ir nelogiška prabanga dykumų planetoje. Apkritai kalbant apie vergų gyvenimą pavaizduotą šitoje knygoje, tai pusė lietuvių net nemirktelėję sutiktų susikeisti vietomis ir jų gyvenimo lygis pagerėtų.

Vergo sąvoka šitoje knygoje yra tikrai keista. Žmogus pasirašo kontraktą pavyzdžiui penkiems ar dešimt metų, per tą laiką vykdys visus šeimininko įsakymus ir negaus jokio atlygio, tačiau pasibaigus kontraktui jis gaus pilną jam priklausantį užmokestį ir laisvę. Aš tai vadinu darbu, o ne vergija.

Neskaitant to, jog pagrindinių knygos vergų gyvenimo sąlygos yra neįtikėtai geros, jie vis tiek maištauja ir bando pabėgti. Gal autorė nori pasakyti, kad gyvenimo kokybė yra nesvarbu, jeigu žmogus žino, kad jis yra vergas?

Antrasis svarbus knygos veikėjas yra Rani brolis, Zedas Jago, kuris yra taip pat vyriausias gydytojas bei vergų laivo kapitonas. Jis taip pat dar yra ir seksualinis sadistas, dėl ko šita knyga ir yra garsi tam tikruose sluoksniuose. Jeigu rimtai, tai to sadizmo istorijoje yra gal du puslapiai iš viso. Aš spėju, kad 50 pilkų atspalvių sadismo turi daugiau pirmoje pastraipoje, nei visoje šitoje knygoje.

Trečiasis svarbus veikėjas yra Deinas Ikoro, žvaigždžių kapitonas, kuris per savo kvailą galvą tapo vergu ir gavo proga artimiau susipažinti su Zedu.

Eridanas savo stiliumi šią istoriją išleido kaip dvi knygas. Pirmoje knygoje grupė žmonių nepatenkinti vergų statusu pagrasina Rani ir daugiau nieko neatsitinka. Visi kiti puslapiai skirti atpasakoti kasdieniniai aristokratų šeimininkiškų veiklai. Antroje knygoje priešininkas įgauna veidą ir veiksmo šiek tiek daugiau.

Mano vertinimas:

– ši knyga skaitosi lengva ir gana nenuobodžiai.

Brukštelk žinutę

Komentarai(0)