Stalo žaidimas. Cacao

Ieškote žaidimo panašaus į Carcassonne? Žaidimas, kuriame reikia dėlioti korteles, tikrai yra panašus ir nusipelnė jūsų dėmesio. Šiame žaidime jūs rinksite kakavos pupeles ir jas pardavinėsite.

Šį žaidimą sudaro 72 kortelės, tačiau jūs tikrai nežaisite su visomis, tikslus žaidime naudojamų kortelių skaičius priklauso nuo žaidėjų. Žaidime yra penkių spalvų kortelės, keturios spalvos priklauso žaidėjams: raudona, violetinė, balta ir geltona. Penktoji – pilka – spalva priklauso žaidimui.

Žaidžiant trise kiekvienas žaidėjas turės po dešimt savo kortelių, žaidžiant keturiese – devynias.

Žaidime yra dvidešimt aštuonios pilkos skirtingų tipų kortelės: kakavos plantacija, turgus, aukso kasykla, ežeras, šventykla, saulės garbinimo vieta. Kiekviena kortelė duoda atitinkamų resursų: kakavos plantacija – kakavos pupelių, turgus – leidžia iškeisti kakavos pupeles į pinigus, aukso kasykla – duoda pinigų, ežeras – duoda vandens, saulės garbinimo vieta – duoda saulės garbinimo žetoną, šventykla – duoda papildomų taškų.

Kiekvienas žaidėjas gauna savo kaimelį. Pirmą kartą matau, jog žaidėjų lentos yra apvalios. Ne gana to, aš taip pat sakyčiau, jog jos yra gražios. Ta prasme, kai kurie žaidimai būna tvarkingi, bet šitas žaidimas man yra gražus.

Kiekvienas žaidėjas pasideda savo žaidėjo žymeklį savo kaimelyje ant -10 atžymos. Kiekvieną kartą, kai žaidėjas gauna vandens jis keliauja upeliu per tiek žingsnių, kiek vandens gauna.

Kaimelyje taip pat yra vietos trims saulės garbinimo žetonams bei penkioms kakavos pupelės. Daugiau šių resursų negalima laikyti kaimelyje, todėl, jeigu gaunate, turite juos išmesti.

Žaidimas visuomet prasideda taip pat: nuo vienos vieno dydžio plantacijos ir nuo vieno dviejų vertės turgaus. Tai reiškia, kad šiame turguje pardavęs vieną pupelę gausi dvi monetas. Pirmo žaidimo metu žaidėjai taip ir darė: iš plantacijos gavo kakavos pupelę ir iš karto ją pardavė. Vėlesnių žaidimų metu, visi imdavo pupelę, bet niekas jos nebeparduodavo už du. Žaidime yra trijų verčių turgūs: du po du, keturi po tris ir vienas net keturių vertės.

Žaidimas žaidžiamas šachmatų lentos principu, tai reiškia, kad dvi žaidėjo kortelės negali liesti viena kitos arba dvi žaidimo kortelės negali liesti viena kitos, jos visuomet siesis įstrižai.

Kiekvienas žaidėjas gauna savo žaidimo korteles, išmaišo jas, pasiima tris. Vieną iš trijų padeda ant lentos, pasiima naują kortelę iš savo krūvos nuo viršaus nežiūrėdamas ir taip žaidimas tęsiasi kol visiems žaidėjams kortelės baigiasi.

Ant žaidėjų kortelių yra nupiešti žmogeliukai, kortelė visuomet turi keturis žmogeliukus, bet jie būna išdėstyti skirtingai. Gali būti, kad kortelė turės po vieną žmogeliuką iš kiekvienos pusės arba dvi pusės turės po vieną žmogeliuką, viena – dvi, o paskutinė – nulį, arba viena pusė turės tris, antra pusė – vieną, o likusios dvi nei vieno.

Kai kortelė padedama ant žaidimo lentos, žmogeliukai, kurie liečia žaidimo korteles, iššaukia tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu kortelė padedama taip kad vienas žmogeliukas liečia kakavos plantaciją, tuomet žaidėjas gauna kakavos pupelę. Jeigu du žmogeliukai liečia kakavos plantaciją, tuomet žaidėjas gauna dvi kakavos pupeles. Pastaba, kakavos plantacijos žaidime yra dviejų dydžių: vieno ir dviejų. Taigi, jeigu vienas žmogeliukas liečia dviejų dydžio kakavos plantaciją, tuomet žaidėjas gaus dvi kakavos pupeles.

Lygiai tokia pati logika galioja ir kitoms kortelės. Pavyzdžiui, jeigu vienas žmogeliukas liečia turgų, tuomet galima parduoti vieną kakavos pupelę, kita vertus, jeigu trys žmogeliukai liečia turgų, tuomet galima parduoti tris kakavos pupeles.

Žaidėjai gali dėti korteles tik taip, kad jos liestų bent vieną žaidimo kortelę. Tam tikrais atvejais galima padėti kortelę taip, kad jinai iššauktų vienos ar dviejų žaidimo kortelių padėjimą. Jeigu reikia padėti vieną kortelę, tai žaidėjas gali išsirinkti vieną iš dviejų atverstų žaidimo kortelių, kurias nori padėti ant žaidimo lentos. Jeigu reikia padėti dvi korteles, tai žaidėjas pasiima abi, padeda jas ant žaidimo lentos ir tik tuomet atverčia naujas korteles.

Padėjus žaidėjo kortelę, gali atsitikti taip, kad vienas ar daugiau žmogeliukų, tuo metu neliečia jokios žaidimo kortelės. Žmogeliukai yra aktivuojami tuomet, kai prie jų padedama žaidimo kortelė, kas reiškia, jog žmogeliukai gali būti aktyvuoti kito žaidėjo ėjimo metu.

Jeigu žaidėjo kortelė liečia dvi ar tris žaidimo korteles, žmogeliukų aktyvacijos tvarka nėra svarbi. Tai reiškia, jog pirmiausiai galima pasiimti kakavos pupelę iš plantacijos ir po to ją parduoti. Arba jeigu tavo kaimelyje yra penkios kakavos pupelės, tai pirmiausiai gali parduoti, o po to pasiimti naujas kakavos pupeles.

Saulės garbinimo žetonai žaidimo pabaigoje verti vieno taško, kas yra visai neblogai, bet jie gali būti panaudoti ir geriau. Jeigu pasibaigė žaidimo kortelės, tuomet galima panaudoti saulės garbinimo žetoną tam, kad užstatytum savo kortelę ant viršaus kitos kortelės. Kodėl tą norėtumėte daryti? Pavyzdžiui viena jūsų kortelė liečia keturių vertės turgų. Jeigu galėtumėte parduoti tris kakavos pupelės, tai gautumėte net dvylika taškų. Kita priežastis galėtų būti, jog norite užimti šventyklą.

Jeigu jau prakalbau apie šventyklas, reiktų paaiškinti šios kortelės reikšmę. Priešingai nei kitos kortelės, kurios duoda resursus iš karto, šventykla duoda taškus, tik pasibaigus žaidimui. Žaidėjas, kurio žmogeliukų daugiausiai liečia šventyklą gauna šešis taškus, antrasis – tris. Jeigu keletas žaidėjų turi po lygiai žmogeliukų, tai šeši taškai padalinami tarp jų, antra vieta gauna nulį. Jeigu į antrą vietą pretenduoja daugiau nei vienas žaidėjas, tuomet taškai taip pat padalinami tarp žaidėjų.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad visuomet laimi žaidėjas turintis daugiausiai šventyklų, tačiau mano patirtis rodo, jog tai niekuomet nebuvo tiesa. Prieš pasakant kas yra svarbu, reiktų paaiškinti kaip skaičiuojami taškai.

Taškai skaičiuojami sudedant visus jūsų uždirbtus pinigus plius (arba minus) vandens vertė, plus saulės garbinimo žentonai, plus taškai už šventyklas. Mano patirtis rodo, kad žaidėjas turintis gerą reitingą ant upelio dažniausiai laimi žaidimą.

Žaidžiant žaidimą tryse ir keturiese, žaidimas jaučiasi šiek tiek skirtingai. Jeigu pirmas žaidėjas padeda kokią nors labai gerą žaidimo kortelę, tai ketvirtas žaidėjas beveik niekada negaus priėjimo prie jos, tuo tarpu trečias žaidėjas visuomet gaus. Taigi, žaidžiant keturiese, žaidimas yra sudėtingesnis ir ne toks draugiškas.

Žaidimas yra tikrai labai smagus ir greitas, tačiau žaidimo peržaidžiamumas nėra didelis. Kitaip sakant, jeigu Ticket to ride, galite žaisti su tais pačiais žaidėjais kiekvieną dieną ir jums neatsibos, nes skirtingi maršrutai sukuria vis kitokią patirtį, tai šitame žaidime to nebus. Kiekvieną kartą atsitiktinai traukiant korteles sukuriamas vis kitoks žemėlapis, tačiau žaidimas yra per mažas, kortelių tiesiog yra per mažai, kad ta skirtinga patirtis pasijaustų. Aš tikrai mielai išsitrauksiu šitą žaidimą kartą per ketvirtį ir su žaisiu dvi – tris partijas, bet aš nemanau, jog norėčiau jį žaisti dažniau.

Šis žaidimas man taip pat pasirodė panašus į Qin: keturiems žaidėjams, reikia dėlioti korteles, galima sužaisti iki valandos. Jeigu reiktų parinkti vieną iš dviejų, aš vis dėlto pasirinkčiau Cacao.

Žaidimo trukmė: 30 - 60 min.

Žaidėjų skaičius: 2 - 4.

Žaidimo kalba: anglų.

Žaidimo kategorija: žemėlapio kūrimas, pastabumas, sėkmė, strategija, fileris.

Brukštelk žinutę

Komentarai(0)