Stalo žaidimai. Cooper Island

Žmonės mano, kad šis žaidimas yra be proto sudėtingas. Ir tikrai šitas žaidimas yra sudėtingas, bet ar jis taip stipriai sudėtingesnis už Puerto Rico arba Pret-a-Porte? Nežinau, man taip neatrodo. Aišku, jeigu nesate žaidę bent jau Puerto Rico sudėtingumo žaidimo, tai prie šito nekiškite rankų.

Kai perskaičiau taisykles pirmą kartą pagalvojau: oho, tiek daug galimybių net neįsivaizduoju nuo ko pradėti. Koks turėtų būti mano pirmas ėjimas?

Pakalbėsiu apie vieną dalyką apie kurį niekada nekalbėjau: kaip aš pasiruošiu žaidimui. Matydami kiek daug recenzijų yra mano svetainėje, jau galėjote nuspėti, kad aš esu tas žmogus, kuris perka žaidimus ir pristato juos draugams. Tai koks mano procesas?

Pirmiausiai perskaitau taisyklių knygutę. Jeigu taisyklių knygutė yra šlamštas, kaip pastaruoju metu pasitaikė, aš pažiūriu video taisyklių paaiškinimą. Tuomet susidėlioju žaidimą tarsi žaistu du ar trys žaidėjai ir bandau sužaisti visą partiją. Tokios partijos tikslas pasižiūrėti ar gerai supratau visas taisykles. Ar gali kilti kokių klausimų žaidimo metu. Savaime suprantama, žaisdamas demo partiją, stengiuosi žaisti taip, kad visų žaidėjų pasirinkti keliai būtų maksimaliai skirtingi, kad išbandyti kuo daugiau skirtingų situacijų, nes niekada negali žinoti kokį kelią pasirinks draugai. Jeigu žaidimas paprastas ir keblumų nekyla, tuomet supakuoju žaidimą ir esu pasirengęs žaisti. Jeigu kyla keblumų, tuomet skaitau taisyklių knygutę antrą kartą, ieškau internete atsakymų. Ir galiausiai dalykas, kurį darau maždaug 50% atvejų, pažiūriu video, kaip kiti žmonės žaidžia visą partiją. Būkim sąžiningi, žiūrėti kaip kiti žaidžia yra žiauriai neįdomu, bet kartais tai yra geriausias būdas suprasti žaidimo taisykles.

Beje, šito žaidimo taisyklių knygutė yra tikrai gera, taigi, susidėjau visus komponentus pirmai partijai už du žaidėjus. Su žaidžiau pirmą partiją ir rezultatas buvo 7, 6. Pasižiūrėjau knygutės taškų skaičiavimo pavyzdį ir čia galutinis rezultatas yra 26 taškai! Pagalvojau, kad akivaizdžiai darau kažką neteisingai ir tuomet sužaidžiau antrą partiją. Rezultatas buvo geresnis 14, 16, bet vis tiek dar toli kaip iki mėnulio nuo pavyzdinių taškų. Čia atsitiko vienas įdomus dalykas, aš iš viso sužaidžiau dešimt partijų (ne per vieną dieną) ir, beje, paskutinėje partijoje surinkau net 33 taškus, kas yra žiauriai daug. Paprastai aš sužaidžiu vieną, du demo žaidimus, tačiau šitas žaidimas man taip stipriai patiko, kad aš jį norėjau žaisti dar kartą ir dar kartą. Šis žaidimas yra turi solo variantą, bet jo aš nežiūrėjau, aš visuomet žaidžiau už du žaidėjus. Man patinka efektyvumo galvosūkis, kurį pasiūlo šis žaidimas.

Man šis žaidimas taip stipriai patinka, kad aš jį noriu pristatyti kiekvienam žaidėjui, bet taip pat suprantu, jog daugeliui žmonių šis žaidimas bus per daug sudėtingas.

Kai pirmą kartą pažaidžiau šį žaidimą prieš tikrą priešininką, mano žaidimo vertinimas šiek tiek krito. Tai atsitiko dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, aš jau buvau žaidęs žaidimą dešimt kartų, tuo tarpu priešininkas žaidė pirmą kartą, todėl man rezultatas buvo beveik dvigubai didesnis. Antroji priežastis, dalykas, kurio aš nemėgstu visuose žaidimuose: kai visą žaidimą žiūri į savo žaidimo lentą ir nematai ką daro kiti žaidėjai. Kitaip sakant, aš nemėgstu grupinių solo žaidimų. Ir kažkuria prasme šis žaidimas yra grupinis solo. Žaidimas yra toks sudėtingas, kad aš nuolatos turėjau galvoti kaip padaryti geriausią savo ėjimą ir neturėjau kada stebėti ką daro kitas žmogus. Jeigu aš būčiau žiūrėjęs ką daro kitas žmogus ir tik po to daręs savo ėjimą, tai žaidimas užtruktų bent dvigubai ilgiau.

Gerai, po tokios ilgos įžangos pakalbėkime apie žaidimą. Žaidimo esmė sukasi apie aštuonias įdarbinimo pozicijas, kurias galima dalinti į dvi dalis: pusė duoda resursus, kita pusė siūlo tuos resursus išleisti.

Kiekviena įdarbinimo vieta turi dvi pozicijas: vieną apskritam darbuotojui, kitą – kvadratiniam. Pirmas atėjęs darbuotojas gauna visus specialius privalumus, jeigu pozicija juos turi. Antras (ir sekantis) atėjęs darbuotojas ne tik negauna specialių privalumų, bet taip pat dar turi sumokėti vieną resursą anksčiau ten atėjusiam darbuotojui. Iš tokio apibūdinimo galite pagalvoti, kad labai svarbu būti pirmam. Atsakymas – priklauso nuo žaidėjų skaičiaus. Žaidžiant dviese susitikimų nebuvo tiek ir daug, gal du – trys per partiją. Kita vertus, žaisti keturiese nenorėčiau, nes jeigu esi ketvirtas, tai apskritai turbūt negali padaryti nei vieno gero ėjimo.

Pirmoji į darbinimo pozicija leidžia gauti arba padėti vieną landšafto kortelę bei gauti vieną kartografo tašką. Dalis žaidimo yra dėlioti landšaftą ant savo salos, apie tai pakalbėsime vėliau. Kartografo taškai taip pat susiję su landšafto dėliojimu. Ši įdarbinimo pozicija vienintelė turi specialų veiksmą apskritam darbininkui – leidžia gauti pirmo žaidėjo žymeklį.

Kvadratinis darbininkas gali padaryti abu veiksmus, ne tik gauti, bet ir padėti landšafto kortelę.

Antroji įdarbinimo pozicija leidžia pastatyti valtį sumokant pilną jos kainą. Valčių kainos nurodomos ant žaidėjo lentos, kiekviena valtis kainuoja brangiau nei prieš tai buvusi. Bet nebūtina statyti iš eilės galima statyti tą, kuriai turi resursų. Kvadratinis darbininkas gali mokėti dviem resursais mažau, kas šiaip yra labai reikšminga, bet kvadratinį darbininką dažniausiai įsigysite arti žaidimo galo. Apie tai papasakosiu kiek vėliau.

Trečioji įdarbinimo pozicija leidžia gauti ir padėti vieną landšafto kortelę. Kvadratinis darbininkas taip pat dar gali aktyvuoti salą. Tam tikromis aplinkybėmis kvadratiniam darbininkui pirmas ir trečias veiksmas gali būti identiški.

Ketvirtoji įdarbinimo pozicija leidžia pastatyti pastatus. Pastatų kainos priklauso nuo pastato tipo kurį nori statyti, kainos nurodytos ant žaidėjo lentos. Kaip ir antro veiksmo atveju, kvadratinis darbininkas gauna nuolaidą, kuri yra du resursai, bet tai vienas iš geriausių veiksmų žaidimo pradžioje, taigi, nuolaidomis pasinaudoti gali netekti.

Penktoji įdarbinimo pozicija leidžia gauti tris kartografo taškus ir vieną bet kokį resursą arba vieną monetą. Kvadratinio darbininko veiksmas leidžia aktyvuoti vieną valtį. Šis veiksmas yra šiek tiek problematiškas. Iš mano patirties, žaidėjai niekada neinvestavo į valtis, taigi, kvadratinis darbininkas neturi bonuso. Tuo pačiu pagrindinė priežastis dėl to apskritas darbininkas dažniausiai ateidavo - ne dėl kartografo taškų, bet dėl vieno trūkstamo resurso.

Šeštoji įdarbinimo pozicija leidžia arba paimti griuvėsius, arba pastatyti skulptūrą. Griuvėsių paėmimas nieko nekainuoja, tuo tarpu skulptūros pastatymo kaina yra nurodyta ant žaidėjo lentos. Kvadratinis darbininkas gali atlikti abu veiksmus kokia nori tvarka.

Septintoji įdarbinimo pozicija leidžia arba gauti dvi landšafto korteles arba padėti dvi landšafto korteles. Žmonės žymiai dažniau nori gauti korteles, nei jas padėti. Kvadratinis darbininkas papildomai gauna vieną kartografo tašką.

Ir paskutinioji įdarbino vieta leidžia pristatyti krovinius į laivą. Kvadratinis darbininkas papildomai gali gauti arba padėti vieną landšafto kortelę.

Žaidimas susideda iš trijų didelių fazių. Pirmoji fazė vadinasi pajamų gavimų. Šioje fazėje galite aktyvuoti visas valtis kurias turite, taigi, gali atrodyti, jog pastatyti daug valčių žaidimo pradžioje yra geras dalykas, bet aš nebūčiau tuo toks tikras. Tuo pačiu turiu pasakyti, jog pastatyti valtis yra gana sunku.

Šios fazės metu taip pat reikia pastatyti salas. Kiekvienas žaidėjas turi šešias identiškas salas. Sala iš principo duoda pelną du kartus. Pirmą kartą, kai jinai pastatoma, antra kartą, kai laivas pro ją pralaukia. Jeigu žaisite gerai, tai gausite pelną ne tik iš savo salų, bet ir iš kitų žaidėjų pastatytų salų.

Daugelis salų duodą vieną resursą: pinigą, landšafto kortelę, kartografo tašką. Viena sala leidžia nuimti griuvėsių žymeklį. Viena sala leidžia pasirinkti kokį resursą norite gauti: auksą ar medžiagą. Ir paskutinė sala duoda vieną maistą bei leidžia pasirinkti antrą resursą: akmenį arba medį.

Beje, valtys turi labai panašias galimybes.

Žaidimo pradžioje statyti salas yra labai paprasta, tačiau žaidimo gale, jeigu žaisite neatidžiai galite užsiblokuoti visas vietas, kuriose galima statyti salas.

Antrasis dalykas, kurį galite padaryti yra pastatyti vieną landšafto kortelę. Statant landšafto korteles galioja taisyklė, kad galima statyti arba šalia jau esamų landšafto kortelių t. y. viena kraštine turi liesti kas jau pastatyta, arba ant jau pastatytų landšafto kortelių, bet tuomet statomo reljefo elementai turi sutapti t. y. mišką galima statyti tik anti miško, kalnus tik ant kalnų, pievas tik ant pievų. Už tai gyvenvietes galima statyti ant visų reljefų.

Vos tik pastatoma reljefo kortelė ant jos iš karto uždedami resursai. Nors uždedamas tik vienas kubelis, tačiau jo vertė lygi landšafto kortelių kiekiui (aukščiui), šiek tiek panašu į Ginkopolis statybas. Taigi, pirmame aukšte esantis pilkas kubelis reiškia vieną akmenį, o trečiame – tris. Kol ant landšafto yra kubelis ant jo negalima nieko statyti, net ir kito landšafto. Norint statyti, reikia nuimti kubelį ir perkelti į sandėlį, bet sandėlyje visi kubeliai yra verti vieno. Negana to, jeigu sandėlis yra pilnas, tuomet jūs negalite nuimti kubelio.

Landšafto kortelės tarsi domino visuomet sudarytos iš dviejų skirtingų reljefų pavyzdžiui pievos ir miško. Gali atsitikti taip, kad pieva bus pirmame aukšte, o miškas antrame. Norint išlyginti skirtumus ir pastatyti pievos-miško domino trečiame aukšte bus naudojami kartografo taškai. Skaitydami įdarbinimo vietų aprašymus aukščiau galėjote pagalvoti, kad žaidėjai gauna daug kartografo taškų, bet tiesa yra ta, kad žaidime dažniausiai kartografo taškų būna per mažai.

Gavus pajamas atliekama įdarbinimo fazė, kurioje eilės tvarka kiekvienas žmogus įdarbina po vieną savo darbininką, kol žaidėjai nebeturi laisvų darbininkų. Kadangi įdarbinimo vietas jau pristačiau, tai čia daugiau nesiplėsiu.

Paskutinė fazė kaip ir daugelyje žaidimų yra apsivalymas. Ši fazė kitokia nei ankstesnės dvi, nes čia labai svarbu veiksmus atlikti eilės tvarka, kai tuo tarpu ankstesnė fazėje galėjai atlikti veiksmus ta tvarka, kuri tau naudingiausia. Per daug nesigilinsiu į šitą fazę, bet tik paminėsiu du svarbius dalykus. Šitoje fazėje būtina pamaitinti savo darbininkus arba gausite neigiamų taškų. Šitoje frazėje taip pat galima uždirbti taškų. Nežinau kito žaidimo kur apsivalymo fazėje galima gauti taškų. Bet tai dar ne viskas. Jeigu žaisite teisingai, tai bus pagrindinis jūsų taškų šaltinis.

Šis žaidimas turi patį įdomiausią taškų sekimo būdą, kokį man teko matyti. Kiekvienas žaidėjas turi du laivus, kuriais plaukia aplink salas. Kai nuplaukia penkis langelius gauna žurnalo įrašo žetoną, kad būtų lengviau skaičiuoti. Žurnalo žetonas taip pat duoda vieną ar du papildomus resursus. Negana to laivas plaukdamas aktyvuoja salas, kurios taip pat duoda resursus. Argi tai nėra fantastiška?

Už ką gaunami taškai? Už pastatų, skulptūrų, valčių pastatymą, krovinių pristatymą. Tai yra keturi akivaizdžiausi būdai gauti taškų. Kiti būdai nėra tokie akivaizdus, kaip pavyzdžiui kiekviena pastatyta skulptūra duoda vieną tašką apsivalymo metu. Įsivaizduokite, kad jūs sugebėjote pastatyti tris skulptūras, tai yra po tris taškus kiekvieno raundo gale. Tai yra daug.

Žaidimas turi tik penkis raundus. Kiekvienas žaidėjas pradeda žaidimą su dviem apskritais darbininkais. Blogiausiu atveju žaidėjas žaidime turi dešimt ėjimų. Žaidimo eigoje galima įsigyti daugiau darbininkų, taigi, maksimalus ėjimų skaičius gali būti 18, bet tai jau būtų neefektyvu. Mano nuomone, geras žaidimas duoda 14 ėjimų. Tai yra keturiolikos ėjimų žaidimas. Ar kada nors skaičiavote, kiek ėjimų padarote kituose žaidimuose? Jeigu žaidimo trukmė yra daugiau nei valanda, tai dažniausiai padarote gerokai daugiau ėjimų. Pavyzdžiui pačiame paprasčiausiame žaidime Carcassonne yra 96 kortelės, jeigu žaidžiate dviese, tai padarome po 48 ėjimus ir žaidimas trunka trumpiau nei pusvalandį. Žaisdami keturiese turite po 24 ėjimus, vos ne dvigubai daugiau.

Tai kaip įsigyti daugiau darbininkų, kad turėti daugiau ėjimų? Įgyvendinti tikslus. Kiekvienas žaidėjas turi keturis tuos pačius tikslus: pastatyti dvi valtis, du namus, dvi skulptūras arba pristatyti du krovinius. Taigi, principe visi žaidėjai gali pasirinkti vieną iš keturių tikslų kurį siekti? Nevisai. Kadangi, galite dirbti tik su tuo ką liečiate, tai pirmu ėjimu negali nukasti griuvėsių, kurie virsta skulptūromis. Tą galite daryti tik nuo antro ėjimo.

Taigi, lieka tik trys variantai: krovinių pristatymas, namų arba valčių statymas. Norint sėkmingai pristatyti krovinius reikia turėti net dvi korteles akmuo-gyvenvietė. Kodėl dvi, o ne vieną? Pirmą kortelę panaudojate pirmoje pelno gavimo fazėje, kad pirmu ėjimu galėtumėte pristatyti pirmą krovinį. Antrą kortelę panaudojate antroje pelno gavimo fazėje, kad trečiu ėjimu galėtumėte pristatyti antrą krovinį. Jūs paklausite: o kas bus blogo, jeigu krovinį pristatysiu penktu ar septintu ėjimu? Atsakymas – neoptimalus žaidimas. Jeigu trečiu ėjimu pristatote antrą krovinį, vadinasi įvykdėte vieną asmeninį tikslą ir galite gauti papildomą darbuotoją. Jeigu šituo momentu gausite darbuotoją, jums prisidės keturi ėjimai ir jūs turėsite optimalų 14 ėjimų žaidimą.

Šitoje vietoje jums turbūt kilo milijonas klausimų. Jeigu trečiu ėjimu gaunu papildomą darbuotoją, tai kodėl optimalus žaidimo ėjimų skaičius yra keturiolika, o ne daugiau? Ne gi taip sunku gauti antrą papildomą darbuotoją?

Ką gi, ačiū, kad paklausėte. Žaidimas elgiasi labai įdomiai su darbuotojais. Jeigu imate apskritą darbuotoją, tai jį tiesiog gaunate ir jūsų darbuotojų skaičius padidėja. Bet jeigu norite imti kvadratinį darbuotoją, turite vieną apskritą darbuotoją išleisti į pensiją. Pensija aš vadinu karališkų užsakymų rezervavimą (apie tai vėliau). Taigi, pirmą kartą jūs tikrai norite imti apskritą darbininką, kad turėtumėte daugiau ėjimų, tačiau antrą kartą jūs norite imti kvadratinį darbininką, kad gautumėte papildomų privalumų įdarbinimo vietose.

Papildomi darbininkai irgi yra įdomus žaidimo elementas. Yra du apskriti ir du kvadratiniai darbininkai. Jūs galite pasirinkti, kurį norite, bet skirtingi darbuotojai kainuoja skirtingą papildomo maisto kiekį. Vienas apskritas darbininkas papildomai suvalgo vieną maistą, o kitas suvalgo du maistus, bet duoda papildomai vieną pergalės tašką. Kvadratiniai veikia lygiai taip pat. Taigi, jūs turite pasirinkimą, sumokėti tris maisto ir nesukti sau galvos arba mokėti keturis maisto, bet gauti vieną pergalės tašką. Ir, jeigu vėliau planuojate atsirakinti kvadratinį darbininką, tai atitinkamai atitinkamai maitinimas pabrangsta iki 4 ar 6 maisto vienetų. Būkim sąžiningi, jūs norite kiek galima mažiau išleisti darbininkų maitinimui, nes rūpinimasis darbininkų maistu trukdo siekti kitų tikslų. Tuo pačiu turiu pasakyti, kad norint gauti šešis maisto bei dar kažko pasiekti žaidime reikia daug kūrybinės fantazijos. Tai yra labai sunku, bet visuomet apsimoka, nes pergalės taškai…

Kai pirmą kartą žaidžiau, pagalvojau, kad imti darbininką, kuris duoda pergalės taškus yra per brangu. Bet dabar visuomet imsiu darbininką, kuris duoda taškus ir po to suksiu galvą, kaip jį pamaitinti.

Biški nukrypome nuo temos. Kiek anksčiau kalbėjome apie asmeninius tikslus. Norint sėkmingai pristatyti krovinius reikia turėti net dvi korteles akmuo-gyvenvietė. Ar sunku jas gauti? Iki šiol nekalbėjau apie sėkmę žaidime ir apie ją pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Bet norint gauti naujas landšafto korteles, reikia jas traukti iš maišo aklai. Taigi, kortelės yra visiška sėkmė. Galima ištraukti trijų tipų korteles: akmuo-gyvenvietė, akmuo-miškas, akmuo-pieva (Pastaba: kortelės dvi pusės, kitoje pusėje atitinkamai bus: pieva-miškas, pieva-gyvenvietė, miškas-gyvenvietė). Gali būti, kad dešimt kartų traukiant jūs nei karto negausite akmuo-gyvenvietė kortelės.

Norint sėkmingai įgyvendinti valčių strategiją reikia turėti miškas-gyvenvietė kortelę. Esant tik vienam reikalavimui gali pasirodyti, kad tai yra lengvesnė strategija nei pristatyti krovinius, bet pirma valtis privalo būti ta kuri duoda monetas arba kitaip antros valties greitai nepasistatysite.

Taigi, apibendrinant iš keturių asmeninių tikslų be problemų, pirmu ėjimu galima įgyvendinti tik namo statymą, bet jeigu visi žaidėjai daro tą patį, tuomet visi išskyrus pirmą, turi kažkam sumokėti papildomą resursą, kas nėra labai smagu.

Pastačius pastatą nepriklausomai mažą ar didelį, jūs gausite namo kortelę. Mažų namų kortelės duoda nuolatinį žaidimo privalumą. Realiai yra dvi geros mažų namų kortelės. Viena leidžia mokėti vienu maistu mažiau maitinant darbininkus. Antra leidžia statant bet ką mokėti vienu medžiu mažiau. Kitos mažų namų kortelės yra naudingos tik ypatingomis situacijomis arba kitaip sakant yra šlamštas.

Didelių namų kortelės yra tarsi papildomas veiksmas. Vieną kartą veiksmą galite atlikti nemokamai, o norint atlikti antrą kartą reikės sumokėti dvi monetas. Iš esmės visos didelių pastatų kortelės yra šlamštas.

Žaidime yra septynios unikalios karališkų tikslų kortelės. Visos kortelės siūlo po 3, 5, 8 papildomus taškus priklausomai nuo užduoties sudėtingumo. Kai kurios kortelės yra paprastos, pastatyti 3, 4, 5 valtis, pastatus, skulptūras ar pristatyti krovinius. Uždengti visą salą landšafto kortelėmis iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma, bet padaroma. Nesakau, kad lengva, bet padaroma. Tačiau dviejų kortelių įgyvendinimo galimybe aš labai abejoju. Pirmoji iš jų klausia, kiek penkto lygio landšafto yra saloje. Aš daugiausiai esu turėjęs du, minimalus reikalavimas yra keturi. Antroji klausia kiek vienos rūšies reljefo tipo turi nepertraukiamame plote. Minimalus reikalavimas yra šeši. Kadangi visos landšafto kortelės yra sudarytos iš dviejų skirtingų reljefo tipų, tai turėti šešis vieno tipo šalia gerokai apsunkins jūsų žaidimą. Jeigu jums pavyks įgyvendinti šitą tikslą ar jums pavyks dar ką nors pasiekti žaidime?

Gerai, pakalbėkime apie sėkmę žaidime. Kaip tokio sudėtingumo žaidime, sėkmė yra milžiniška. Kita vertus, pavyzdžiui žaisdamas Ginkopolis aš jaučiuosi begėjis prieš sėkmę ir turiu jai nusilenkti. Čia nežinau kodėl, aš nesijaučiu bejėgis. Tai greičiausiai yra todėl, kad aš turiu planą, ką noriu padaryti, bet sėkmės dėka mano planas tampa geresnis arba būna įgyvendintas greičiau.

Tai kokie sėkmės elementai yra žaidime? Jau minėjau, kad landšafto korteles traukiate iš maišo aklai, tai yra visiška sėkmė. Atsižvelgiant į tai, kad pusę žaidimo trauksite landšafto korteles, šio veiksmo įtaka jūsų žaidimo galimybėms yra didelė.

Kitas sėkmės elementas yra žurnalo įrašo žetonai. Kiekvienas žurnalo žetonas duoda atsitiktinį resursą. Vieni žetonai duoda du resursus, kiti - vieną. Nežinau kodėl taip yra, žmonės, kurie gaus vieną, visuomet jausis nelaimingi žmonių, kurie gavo du resursus, atžvilgiu. Bet iš tiesų resursų skaičius nėra svarbus. Svarbu ar tas resursas tinka jums ar ne. Jeigu jums reikia medžio, bet gaunate monetą, tai padaro daugiau žalos, nei naudos. Resursų, kurie yra jūsų sandėlyje jūs negalite išmesti. Jūs juos galite tik išleisti.

Kalbant apie žaidimo komponentus didžioji dalis jų yra puikios kokybės. Man ypač patinka kaip atrodo salos bei pagrindinė įdarbinimo vieta. Mano nuomone tai yra labai gražus vaizdas. Vienintelį priekaištą aš turiu žaidėjų lentoms. Jos yra atspausdintos ant plono popieriaus tarsi būtų lankstinukai. Kas atsitiko? Ar pritrūko pinigų kokybiškoms žaidėjų lentoms?

Kalbant apie žaidėjų lentas, kai pamačiau pirmą kartą žaidėjų lentas, išsigandau. Ant jų yra tiek daug informacijos. Neįmanoma suprasti kas darosi. Kita vertus šis žaidimas man patinka, nes nereikia skaityti taisyklių knygutės. Visos taisyklės yra kažkur pavaizduotos. Visos išskyrus vieną. Pirmas žaidėjas, kuris pristato krovinį į tą laivą, kuriame yra uosto kapitonas gauna vieno resurso nuolaidą. Tai vienintelė žaidimo taisyklė, kurios neradau niekur pavaizduota.

Kadangi, ant namų kortelių yra tekstas, kurio nesuprantant, neįmanoma išsirinkti geros kortelės, tai pasakysiu, kad kalbos mokėjimas šitam žaidimui yra svarbus. Nors realiai daugelį vietų galima suprasti nemokant kalbos vien iš ikonografikos. Kaip žmogui, kuris žaidė daug žaidimų ikonografika neatrodo paini. Kai kurie dalykai savaime suprantami net neskaičius taisyklių.

Tai koks mano verdiktas? Tai yra įdomiausias/smagiausias/geriausias žaidimas, kurį aš žaidžiau šiais metais (žinau, metai dar nesibaigė), bet žaidimas yra tikrai sudėtingas, todėl aš bijau jį kam nors rekomenduoti.

Žaidimo trukmė: 90 - 180 min.

Žaidėjų skaičius: 1-4 (rekomendacija 2-3).

Sudėtingumas: 4.18 (be proto sudėtingas).

Sukūrimo metai: 2019

Žaidimo kalba: anglų.

Žaidimo kategorija: įdarbinimas, žemėlapio kūrimas, ekonomika, strategija.

Brukštelk žinutę

Komentarai(0)